Uni-Logo
Sections
You are here: Home Forschung Raimundus Lullus Versió catalana

Versió catalana

titel2.gif

La base de dades de manuscrits de Friburg

lull1.gif

Des de la seva fundació el 1957, el Raimundus-Lullus-Institut de la Universitat de Friburg ha recopilat una col·lecció de microfilms de manuscrits de les obres llatines de Ramon Llull. Aquesta col·lecció única, que avui és gairebé completa, comprèn més de 2200 microfilms, incloent-hi còpies d’un gran nombre d’edicions impreses i també de manuscrits en català.

 

Per tal de fer més accessible aquesta col·lecció, el Raimundus-Lullus-Institut va dur a terme entre el 2000 i el 2016 el projecte ‘Ramon Llull im WWW’. Gràcies a la col·laboració amb el Centre de Computació i amb la Biblioteca de la Universitat de Friburg, i finançat en part per la Deutsche Forschungsgemeinschaft, el projecte ha permès digitalitzar una gran part de la nostra col·lecció de microfilms i oferir-los a internet.
Des de gener del 2008, la base de dades s’ha ampliat amb la incorporació de manuscrits digitalitzats amb obres de Llull en llengües romàniques. Gràcies al finançament del Patronat Ramon Llull (www.patronatramonllull.org/), hem pogut aprofitar la col·lecció digitalitzada de microfilms de manuscrits lul·lians que posseeix el Centre de documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona (http://orbita.bib.ub.es/llull/). Ara, prop de 700 manuscrits de diverses biblioteques d’Europa són accessibles en línia.

 

 

 

Com utilitzar la base de dades


Sota https://lullus.uni-freiburg.de


l’usuari trobarà una pantalla que dóna l’opció de fer cerques per


  1. signatures dels còdexs o títols de les obres de Ramon Llull (o el número de catàleg de Bonner: http://orbita.bib.ub.es/llull/cioarl.asp)

  2. ciutats on es custodien els còdexs


Cada entrada conté el nom de la biblioteca, la signatura de cada manuscrit, i una llista d’obres lul·lianes contingudes en el còdex en qüestió. Generalment, per raons d’economia, es deixen de banda les obres lul·lianes espúries i les d’altres autors. El títol de cada obra és complementada pel seu número en els catàlegs de Glorieux, Platzeck, Bonner i ROL. A més, cada manuscrit està enllaçat amb la Base de Dades Ramon Llull de la Universitat de Barcelona (http://orbita.bib.ub.es/llull/), que dóna informació sobre obres lul·lianes, manuscrits i edicions, catàlegs, bibliografia i lul·listes.Per a més informació contacteu:


Dr. Viola Tenge-Wolf
Institut für Systematische Theologie
Forschungsstelle für Quellenkunde der Theologie des Mittelalters
(Raimundus-Lullus-Institut) 
Platz der Universität 3
D - 79085 Freiburg

+49 (0)761/203-2084
Viola.Tenge-Wolf@theol.uni-freiburg.de

Personal tools